Терміни і поняття

У цій статті розглянемо основні поняття прийняті в ріічі-маджонгу.

Загальні терміни:
> Тайл – ігрова фішка.
> Круг (ітідзюн) – 4 ходи, коли всі гравці зробили по одному дискарду, і не було ніяких оголошень.
> Роздача (кьоку) – 1 гра, що закінчилася або перемогою, або нічиєю.
> Раунд – декілька роздач, під час яких всі гравці за чергою побували Сходом. Іменується чільним вітром.

Continue reading “Терміни і поняття”

Термины и понятия

В этой записи рассмотрим основные понятия принятые в риичи-маджонге.

Общие термины:
> Тайл – игровая фишка.
> Круг (итидзюн) – 4 хода, когда все игроки совершили по одному дискарду, и не было никаких объявлений.
> Раздача (кёку) – 1 игра, закончившаяся либо победой либо ничьей.
> Раунд – несколько раздач, при которых все игроки по очереди побывали востоком. Именуется главенствующим ветром.

Continue reading “Термины и понятия”